SAFETYCALL

BRANDBEVEILIGING

Uw veiligheid is onze prioriteit!

Safetycall Brandbeveiliging

Safetycall Brandbeveiliging is een expert in het brandveilig maken van uw woning, boot, caravan of bedrijfspand. Kortom; voor elk object bieden wij een brandveilige oplossing.


U kunt bij ons terecht voor het leveren van de brandbeveiligingsmaterialen, maar ook voor het plaatsen en het periodieke onderhoud. Alles om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken.


Door onze kennis en expertise op het gebied van brandbeveiliging kunt u rekenen op een gedegen en eerlijk advies.

PARTICULIEREN

Brand is iets waar we liever niet aan denken.


Toch gebeurt het duizenden keren per jaar, vallen er honderden gewonden en zijn er tientallen dodelijke slachtoffers te betreuren.


Zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed veroorzaken.


Gelukkig kun je veel doen om je huis, boot, schuur of caravan brandveiliger te maken. Of als het toch mis gaat, de schade te beperken.

BEDRIJVEN


Brand is wel de ergste nachtmerrie van elke ondernemer of werknemer. Buiten de materiële schade is het leed vaak niet te overzien.


Maar wist u ook dat u als eigenaar of beheerder van een (bedrijfs)pand verantwoordelijk bent voor de brandbeveiliging?


Volgens de wet "Bouwbesluit 2012" dient het pand aan een aantal juridische eisen te voldoen. Deze regelgeving richt zich op brandpreventie, brandsignalering en vluchtroutes.


Het is dan ook noodzakelijk om zo veel mogelijk maatregelen te nemen ter voorkoming van brand en daarnaast, mocht het onverhoopt toch misgaan, om de schade zo veel mogelijk te beperken.

NIEUWE WETGEVING

VOOR PARTICULIEREN

PER 1 JULI 2022

Naar verwachting zal er dit jaar een wetsvoorstel worden goedgekeurd ter verbetering van de brandveiligheid in Nederlandse woningen. Deze wet zal dan per 1 juli 2022 van kracht worden.


Dit betekent dat het, vanaf 1 juli 2022, verplicht zal zijn dat er in elke woning, op elke woonlaag (dus ook in de kelder of op zolder), een goed werkende rookmelder aanwezig is. Deze rookmelders dienen adequaat aantoonbaar te worden onderhouden en elke 10e jaar vervangen.


Wij verwachten dat de naleving van het onderhoud zal worden afgedwongen door de verzekeraars; mocht er brand uitbreken en u kunt niet aantonen dat de melders correct zijn onderhouden, dan bestaat de kans dat de verzekeraar niks uitkeert (net als bij de plaatsing en onderhoud van de cv ketel).


Door deze nieuwe wetswijziging wordt nu al voorzien dat er begin volgend jaar een tekort aan rookmelders ontstaat. Wees dan ook op tijd met het in orde maken van de brandveiligheid in je huis!