Thuis preventie

Als particulier vraagt u zich vast weleens af, hoe zorgen we ervoor dat we actie kunnen nemen op het moment van een calamiteit.
Of zijn er überhaupt regels voor privé verblijven. Onder verblijven vallen ook
- een schuur
- een garage
- een woonboot
- een caravan
- een woonwagen etc..

Uiteraard wilt u dat u en uw gezin veilig en gezond weer opstaat de volgende morgen.
En wist u dat dit allemaal kan zonder toren hoge kosten!

In het bouwbesluit is de zorgplicht opgenomen
De zorgplicht komt voort uit artikel 1.16 van het Bouwbesluit 2012
Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit
a. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften
b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en
c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Wat zijn rechtskracht weer ontleent aan de zorgplicht vanuit de woningwet, artikel 1a lid 2
Een ieder die een bouwwerk bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

De NEN2555 2002 is voor bestaande bouw, de NEN 2555:2008 is voor nieuwbouw en vervangt de vorige versies.
Deze norm geeft eisen en de bijbehorende beproevingsmethoden voor niet-ioniserende rookmelders met een vaste gevoeligheid, die in woonfuncties worden toegepast met als doel de daar aanwezige personen door middel van een ingebouwde akoestische signaalgever te waarschuwen voor rookontwikkeling ten gevolge van een brand. De kwaliteitseisen zijn grotendeels ontleend aan BS 5446-1:2000. Norm is zoveel mogelijk in lijn met concept prEN ISO 12239 van CEN/TC 72.
Ook schrijft deze NEN voor dat de rookmelders moeten beschikken over 2 energiebronnen.
Een rookmelder alleen op batterijen is dus onvoldoende.

Als een rookmelder niet werkt dan heeft die "ieder" ervoor gezorgd dat er een gevaar voor de veiligheid is ontstaan.
Los van hoe het wettelijk is geregeld is, dient een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Wij van Safetycall Brandbeveiliging kunnen deze controle-onderhoud voor u verzorgen tegen verrassend lage kosten.

Onder het testen verstaan wij niet het indrukken van een testknopje. Hiermee testen we alleen het elektrisch circuit.
Of de melder werkelijk reageert op de eerste brandverschijnselen wordt hiermee niet getest. wij als professionals gebruiken testgas gebaseerd op aerosol.
Ook zijn er speciale rookpennen te verkrijgen. Het hoogst aantal slachtoffers vallen niet in bijv. kantoorgebouwen of scholen maar gewoon thuis.
Er is onderzoek verricht naar de doelmatigheid van rookmelders in woningen en de conclusies waren verrassend te noemen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u graag vrijblijvend informatie over onze diensten en producten dan kunt u op onderstaande manieren contact met ons opnemen. Ook als u al klant bij ons bent en een storing of defect wilt melden kan dit door onderstaande mogelijkheden.
- Via e-mail; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Telefonisch op nummer; 06 40 33 57 10
Bij ons kiest u voor 100% zekerheid, continuïteit en gemak

PREVENTIEF ONDERHOUD GARANDEERT EEN VEILIGE INSTALLATIE EN VOORKOMT ONNODIGE DEFECTEN, BOVENDIEN BESPAART HET KOSTEN IN ONDERHOUD.