Regelgeving EHBO

Regelgeving EHBO middelen
- een verbanddoos dient te voldoen aan de richtlijnen van de ARBO wet- en regelgeving.
- heeft een goedkeuring van Het Oranje Kruis.
- is specifiek gericht op de zogenaamde “werkplek”. Een onderneming kan dus verschillende werkplekken hebben
- een werkplek is bijvoorbeeld een kantoor en werkplaats, dit zijn dan 2 verschillende werk plekken.
- verbandmiddelen dienen binnen 30 seconde loopafstand in handbereik te zijn.
- moet duidelijk zichtbaar op ooghoogte aan de muur bevestigd zijn en middels pictogram snel te vinden zijn.
- de verbanddoos dient minimaal jaarlijks gecontroleerd te worden op compleetheid en steriliteit.
- de verbanddoos dient na elk gebruik weer aangevuld te worden. Bekend dient te zijn wie hier voor verantwoordelijk is.

In ieder bedrijf is volgens de huidige eisen een verbanddoos verplicht inclusief de aanduiding d.m.v. een pictogram. De uitdaging is om als bedrijf te voldoen aan de minimale eisen, dus de benodigde verbanddozen aan te schaffen en om te zorgen voor voldoende direct grijpbare pleisters en losse materialen. Dan hoeven de verbanddozen alleen in geval van calamiteiten aangebroken te worden, waardoor de complete inhoud lange tijd gewaarborgd blijft en u dus voldoet aan de eisen.

Wat binnen een normale bedrijfsvoering aan EHBO materialen gebruikt wordt, beperkt zich in het algemeen tot pleisters, gaasjes en aspirines. Het is dus zaak om deze ruim op voorraad te houden. Volgende de nieuwe eisen is ieder bedrijf verplicht om te voorzien in voldoende materialen, afhankelijk van de aard van de bedrijfsvoering en het risicoprofiel.
Het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW), boek 7, artikel 611 stelt dat de werkgever en de werknemer verplicht zijn zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Artikel 658 (BW) 'civiele zorgplicht werkgever' regelt bovendien dat de werkgever moet zorgen voor een optimaal beschermingsniveau van de werknemer. Deze artikelen komen overeen met artikel 5 en 6 van de Europese richtlijn. In de ARBO -wet zijn deze artikelen neergelegd in artikel 3, dat de werkgever verplicht te zorgen voor goede Arbeidsomstandigheden. Artikel 3 beschrijft de beleidsmatige aspecten waaronder de BHV (lid le en lf).
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) blijft het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is (artikel 6 en 8 EU richtlijn, artikel 5 ARBO -wet). Werkgevers moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden (artikel 3 ARBO -wet) en zijn op grond van dat artikel ook in de ARBO -wet 2007 verplicht te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van de BHV (artikel 15 ARBO -wet). De werkgever moet zich laten bijstaan door aangewezen BHV.

In 1994 werd een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (ARBO -wet) van kracht waarin ook de opzet van de bedrijfshulpverlening werd geregeld.
Met de invoering van de ARBO -wet zijn ook de tot dan toe gehanteerde publicatiebladen P-1 en P-2, welke de inhoud en richtlijnen van de “Verbanddoos A” en de “Verbanddoos B” regelde, komen te vervallen.
Om tegemoet te komen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven naar de inhoud en samenstelling van een goede, op de werksituatie toegesneden “Basis Bedrijf Verbanddoos” heeft het Oranje Kruis een nieuwe richtlijn uitgebracht die voldoet aan het gestelde in de huidige ARBO wetgeving. Een goedgekeurde verbanddoos kunt u herkennen aan de tekst “Goedgekeurd door”, het logo van Het Oranje Kruis en het goedkeuringsnummer. Het Oranje Kruis stelt zich op het standpunt dat verbanddozen moeten zijn samengesteld op basis van kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Hoewel er in elk bedrijf altijd één of meer opgeleide bedrijfshulpverlener(s) aanwezig moeten zijn, moeten ook mensen die geen specifieke kennis van eerste hulp hebben die verbanddoos kunnen gebruiken voor het verzorgen van kleine verwondingen. De gespecificeerde samenvatting omvat een minimaal vereiste inhoud. Afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie is deze aan te vullen met meer en of andere producten. Safetycall Brandbeveiliging levert naast de standaard bedrijfsverbanddozen ook verbanddozen die voor afwijkende situaties gelden, bijvoorbeeld voor Horecagelegenheden, Burn Gel voor hulp bij brandwonden of verbanddozen voor vracht- en bedrijfswagens. Ook leveren wij de specifieke BHV koffer die tevens aan de richtlijnen van het Oranje Kruis voldoet. De A verbanddozen zijn geschikt voor bedrijven met meer dan 10 personen, afhankelijk van de aard van werkzaamheden. De B verbanddozen zijn bedoeld voor kleine bedrijfsvormen tot 10 personen zonder krachtstroommachines.
Voor de Horeca zijn, overeenkomstig HACCP/Hygiënecode, gekleurde waterafstotende pleisters verkrijgbaar als aanvulling op de basis bedrijfsverbanddoos BHV.
Het rijtijdenbesluit schrijft voor dat alle vracht- en bedrijfswagens met een laadgewicht vanaf 500 kg voorzien zijn van een verbanddoos. Voor internationaal opererende vracht- en bedrijfswagens, bussen en taxi’s is er een internationale verbanddoos.

Bent u geïnteresseerd of wilt u graag vrijblijvend informatie over onze diensten en producten dan kunt u op onderstaande manieren contact met ons opnemen.
- Via e-mail; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Telefonisch op nummer; 06 40 33 57 10
Bij ons kiest u voor 100% zekerheid, continuïteit en gemak.