Regelgeving Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Bij bedrijfshulpverlening (BHV) geven werknemers hulp bij onveilige situaties in het bedrijf. Een bhv’er weet bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen. Of hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet geven. Zo zorgt hij ervoor dat werknemers en bezoekers geen of zo weinig mogelijk verwondingen en schade oplopen.

Bedrijfshulpverlening verplicht
In de Arbowet is opgenomen dat u als werkgever verplicht bent om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening is één van de onderwerpen die bijdragen aan een goed arbobeleid.
Bedrijfshulpverlening houdt onder meer in dat u als werkgever maatregelen moet nemen voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.
Deze maatregelen gelden zowel voor uw werknemers als voor anderen op uw terrein. U moet naast het nemen van maatregelen ook contacten onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties wanneer er zich een ongeval voordoet.
De BHV verplichting geldt voor ieder bedrijf met één of meerdere medewerkers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Heeft u een eenmanszaak? Alleen als u écht helemaal alleen werkt, vervalt de BHV verplichting.
Heeft u echter af en toe mensen over de vloer zoals bezoekers, vakantiehulpen of klanten, dan is BHV verplicht.

Taken bedrijfshulpverlener (BHV'er)
De taken van een BHV’er zijn: eerste hulp bij ongevallen geven; brand bestrijden en gevolgen van ongevallen beperken; alarmeren en evacueren van alle personen in het bedrijf in noodsituaties.
Als de BHV’er de brand of het ongeval niet (meer) aankan, moet de werkgever ervoor zorgen dat er hulp van buiten het bedrijf wordt ingeroepen: politie, brandweer of ambulance.

Aantal BHV’ers
Het aantal BHV’ers per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd. Het aantal wordt meestal gebaseerd op de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Daarnaast moeten er altijd voldoende BHV'ers aanwezig zijn in het bedrijf.
De werkgever moet dus rekening houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten.
Iedere medewerker binnen een bedrijf kan BHV’er zijn of worden.

Opleidingseisen BHV
Er zijn geen specifieke opleidingseisen voor bedrijfshulpverleners. De wet stelt alleen dat BHV'ers snel en juist moeten kunnen handelen bij gevaarlijke situaties die in het bedrijf kunnen voorkomen. Die staan in de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Vergoeding BHV
Er zijn geen wettelijke regels over een vergoeding voor BHV'ers. De werkgever is niet verplicht om een vergoeding of tijd-voor-tijd-regeling aan te bieden. Als hier afspraken over zijn, moeten die in de arbeidsovereenkomst of in de cao staan.
Vrijwilligersorganisaties BHV niet verplicht. Organisaties die helemaal draaien op vrijwilligers hoeven geen BHV te hebben. Dit moet wel als er minstens 1 werknemer in dienst is. De vrijwillige brandweer en politie zijn wel verplicht bedrijfshulpverlening te hebben.

Bedrijfshulpverlening wordt basishulpverlening
Het kabinet wil bedrijfshulpverlening vervangen door basishulpverlening. Basishulpverlening is straks niet alleen verplicht in bedrijven, maar ook op andere plaatsen waar mensen samenkomen. Dus ook in bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties,
bij kleine evenementen en in clubhuizen van sportverenigingen.
Het kabinet past de regels aan omdat niet altijd duidelijk is wie in bepaalde situaties verantwoordelijk is voor de hulpverlening.
Ook blijkt dat hulpverlening buiten een bedrijf andere eisen stelt dan de bestaande bedrijfshulpverlening. Het is nog niet bekend vanaf welke datum deze wijziging geldt.

Boetes
Houdt u er rekening mee dat de Inspectie SZW hoge boetes kan uitdelen als zij erachter komt dat er BHV niet geregeld is, terwijl BHV verplicht is voor u. Dit kan leiden tot boetes van vele duizenden euro’s.

Bent u geïnteresseerd of wilt u graag vrijblijvend informatie over onze diensten en producten dan kunt u op onderstaande manieren contact met ons opnemen.
- Via e-mail; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Telefonisch op nummer; 06 40 33 57 10
Bij ons kiest u voor 100% zekerheid, continuïteit en gemak.